Ännu en lyckad installation i Mörrum, Sverige

Pattern

Ännu en lyckad installation åt SBB. Denna bana installerades på en innergård i Mörrum, Blekinge. Det blev ett fins tillskott för alla boende runt omkring.